Vi kan skog

 

Etablert

Vi utfører

Vi leverer trefelling, vegetasjonsrydding, skogrydding, skogsdrift, flishogging, linjerydding, tømmerhogst, tomterydding, veikanthogst, riving og fjerning av stubber og røtter, stubbefresing

Skogsdrift

Vi har bred kompetanse på skogsdrift. Vi leverer hogst, fremkjøring av tømmer og tilbyr skogsrådgivnig.

Vegetasjonsrydding

Vi utfører vegetasjon- og skogrydding på anlegg, tomteområder, rundt dyrket mark og i kulturlandskap.

Stubbfresing

Stubbefresing utføres for å klargjøre et område, enten for anleggsvirksomhet eller nydyrking.

linjerydding

Fjerning av skog i eksisterende og nye kraftlinjer/gater

Bio-hogst

Hogst av lauvtrær og mindreverdig virke til bioenergi

Flishogging

Produksjon av brenselflis

Om oss

ISO-sertifisert skogsentreprenør

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.

Maskinpark

Næsbø Skog har en stor og moderne maskinpark bestående av 30 maskiner. Maskinparken består av ulike typer hogstmaskiner, lastbærere, gravemaskiner, flishogger og stubbefres.

Miljøhensyn

Næsbø Skog tar alltid hensyn til miljøet når vi utfører oppdrag. Vi arbeider ut fra de kravene som stilles i norsk PEFC skogstandard og FSC-sertifiseringen, samt våre egne krav til miljø fastsatt i ledelsessystemet.

Sikkerhet & Kvalitet

Vi leverer tjenester av høy kvalitet og med fokus på sikkerhet for våre ansatte i alle ledd. Næsbø Skog skal være et trygt valg, både for kunden og arbeidstakeren