Vegetasjonsrydding

Vi utfører alt innen vegetasjonsrydding

Vi utfører maskinell vegetasjonsrydding, og kan bidra med alt fra kantrydding til hogst og stubbefresing av områder for nydyrking, samt vegetasjonsrydding i forbindelse med vegprosjekter. Vi kan også bistå med omsetning av tømmer og biovirke.

Eksempler på vegetasjonsrydding vi utfører:

  • Rydding av skog
  • Rydding av beiteområder
  • Kantrydding av åker
  • Fjerning av skog og krattvegetasjon for å øke lysinnslippet
  • Kantrydding langs veg
  • Fjerning av stubber og røtter med stubbfreser/gravemaskin

vegetasjonsrydding

ISO-SERTIFISERT SKOGSENTREPRENØR

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.