Bio-hogst

Hogst av mindreverdig virke

Vi utfører hosgst av lauvtrær og mindreverdig virke som kratt og kjærr. trevirket som hogges blir fliset og omdannet til brenselsflis. Den produserte biomassen leveres til små og store fyringsanlegg samt til gårdsbruk.

Bio-hogst er gunstig i forbindelse med:

  • Skogrydding i områder med mindreverdig virke
  • Vegetasjonsrydding
  • Kantrydding av åker og vei
  • Beiterydding
  • Fjerning av kratt

Stubbefresing

ISO-SERTIFISERT SKOGSENTREPRENØR

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.