Stubbefresing

Stubbefresing utføres for å klargjøre et område, enten for anleggsvirksomhet eller nydyrking.

Dette er en effektiv metode for fjerning av stubber og røtter som etterlater seg lite spor.

Stubbefreseren maler opp stubber, røtter og annet restvirke til grovflis som blandes inn i topplaget. Dette er med på å spe på jordsmonnet og tilføre næring til jorda som igjen bedrer vekstforholdene.

Med bruk av stubbefres forsvinner behovet for å avhende stubber og røtter som spesialavfall.

 

Vi utfører stubbefresing i forbindelse med:

  • Entreprenøroppdrag
  • Anleggsarbeid
  • Vegetasjonsrydding
  • Nydyrking / nybrott
  • Rydding av beiteområder
  • Tomterydding
  • Veibygging

Lyngfresing

ISO-SERTIFISERT SKOGSENTREPRENØR

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.