Flishogging

Vi utfører flishugging

Vi produserer brenselsflis for fjernvarmeanlegg. Flishuggeren kan effektivt hugge opp alle typer rent trevirke, og produserer grovflis i 3-5 cm størrelse. flisen som produseres egner seg godt som energivirke i små og store flisfyringsanlegg.

Næsbø Skog har avtale om levering av flis til fjernvarmeanlegg og kan defor tilby gode løsninger for fjerning av mindreverdig virke og flishugging.

Flishugging er gunstig i forbindelse med:

  • Vegetasjonsrydding
  • Tomterydding
  • Anleggsarbeid
  • Trefelling
  • Kantrydding langs veg
  • Ryddig av åkerkanter

flishogging

ISO-SERTIFISERT SKOGSENTREPRENØR

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.