Skogsdrift

Næsbø Skog har bred kompetanse på skogsdrift.

Vi utfører hogst og framkjøring av tømmer. I tillegg kan vi bistå med skogsrådgivning og graveoppgaver som sporpussing og grøfting.

Vi har lang erfaring innen bransjen og kan gi gode råd innen driftsteknikk, planlegging og lønnsomhet ved skogsdriften. Bedriften følger bestemmelsene i Norsk PeFC skogstandard og gjeldende lovverk for å ivareta kravene til bærekraftig forvaltning av skogen.

Gjennom tett samarbeid med tømmerkjøperne sikres skogeieren et godt resultat.

Vi tilbyr følgende i forbindelse med skogsdrift:

  • Hogst
  • Lunning
  • Framkjøring
  • Rådgivning
  • Sporpussing
  • Graving
  • Manuelle skogsarbeider
  • Trefelling

Skogsrydding

ISO-SERTIFISERT SKOGSENTREPRENØR

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.