Om Næsbø Skog

 

Næsbø Skog AS

Næsbø skog er en familieeid bedrift med base i Hegra i Stjørdal Kommune. Vi utfører skogrydding og tjenester tilknyttet dette i store deler av Norge.

Selskapet består i dag av 35 ansatte fordelt på ulike hogstlag.

Som en av få skogsentreprenører er vi sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO45001:2018.

Selskapet har høyt fokus på kunnskap i staben. Vi har 24 ansatte med fagbrev, og det er stort sett flere lærlinger i bedriften til enhver tid.

For å sikre kontinuitet og kvalitet i vårt arbeid satses det tungt på rekruttering og opplæring av unge skogsmaskinførere gjennom samarbeid med opplæringskontoret for anleggs-. og bergfagene.

Blandingen av ung arbeidskraft og mangeårig erfaring i skognæringen, gir oss et godt grunnlag for bred kunnskap, høyt kvalitetsnivå og et trygt arbeidsmiljø.

Selskapet har en godt oppdatert maskinpark med moderne utstyr som følger den teknologiske utviklingen i næringen. 

Om oss

ISO-sertifisert skogsentreprenør

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.

Miljøhensyn

Næsbø Skog tar alltid hensyn til miljøet når vi utfører oppdrag. Vi arbeider ut fra de kravene som stilles i norsk PEFC skogstandard og FSC-sertifiseringen, samt våre egne krav til miljø fastsatt i ledelsessystemet.

Sikkerhet og kvalitet

Vi leverer tjenester av høy kvalitet og med fokus på sikkerhet for våre ansatte i alle ledd. Næsbø Skog skal være et trygt valg, både for kunden og arbeidstakeren

Maskinpark

Næsbø Skog har en stor og moderne maskinpark bestående av 30 maskiner. Maskinparken består av ulike typer hogstmaskiner, lastbærere, gravemaskiner, flishogger og stubbefres.

Vår historie

1960

Familiebedriften Næsbø Skog blir dannet

Vår historie starter i Hegra i 1958 da Leif Arnfinn Næsbø startet virksomheten med hogst, kjøring og flising av virke.

Etter hvert som årene gikk, fant Arnfinn Sverre og Torkil også veien til skogsmaskinene.

2001

Næsbø Skog AS

Virksomheten omdannes til aksjeselskapet Næsbø Skog AS

2004

Næsbø Skog fortsatt familieeid

Arnfinn og Torkil Næsbø overtar aksjene i selskapet fra sin far

2016

Anleggsvirksomhet

Næsbø skog utvider sine tjenester til å omfatte anleggsvirksomhet.