Linjerydding

Fjerning av skog i eksisterende og nye kraftlinjer kan være risikofylt arbeid, og det stilles høye krav til den enkeltes kompetanse ved utføring av linjerydding.

Næsbø Skog har lang erfaring med linjerydding og hogst i kraftgater, og har den kompetansen som kreves for å trygt utføre skogrydding og vegetasjonsrydding langs kraftlinjer. Vi utfører linjerydding med både maskinell hogst og manuell hogst.

linjerydding

ISO-SERTIFISERT SKOGSENTREPRENØR

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.